Namibia
Namibia

10" X 8". Oil on linen.

press to zoom
Tunisia
Tunisia

12" X 4". Oil on canvas.

press to zoom
Sicily
Sicily

8" X 5". Oil on masonite.

press to zoom
Sicily
Sicily

16" X 5". Oil on masonite.

press to zoom
Sicily
Sicily

8" X 5". Oil on masonite.

press to zoom
Sicily
Sicily

6" X 5". Oil on masonite.

press to zoom
Mozambique
Mozambique

40" X 30". Oil on canvas.

press to zoom
San Francisco
San Francisco

6" X 6". Oil on masonite.

press to zoom